นัดชมโชว์รูมของเรา 

Msoul เรวดี

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกิจการและการลงทุน นัดพบผู้แทนขาย

สาขาร้านสะดวกซัก

Msoul รพ.จุฬา

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกิจการและการลงทุน นัดพบผู้แทนขาย

สาขาร้านสะดวกซัก

Msoul ริทึ่มคอนโด

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกิจการและการลงทุน นัดพบผู้แทนขาย

สาขาร้านสะดวกซัก

Msoul แฟมิลี่มาร์ท ประชาราษฎร์

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกิจการและการลงทุน นัดพบผู้แทนขาย

สาขาร้านสะดวกซัก