ร้าน speedy wash and dry

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

หอ 10 11 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status