ร้านสะดวกซัก WASH TIME LAUNDROMAT

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

ถนน หมู่บ้านบ้านบัวทอง ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status