ร้านสะดวกซัก CLEAN conner มุมสะอาด

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status