ร้านสะดวกซักปั้ม PT บางกร่าง

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

64 115 หมู่ที่1 ตำบล บางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status