ร้าน Meetung Wash & Dry

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status