รูปแบบการลงทุน  

Washer

30Kg.

MYR30PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Washer

25Kg.

MYR25PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Washer

18Kg.

MYR18PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Dryer

10Kg.

MED28PD

Size

Type

Super capacity dryer

Maytag

Washer

10Kg.

MHN33PD

Size

Type

Energy advantage front - load washer

Maytag

Washer

14Kg.

MYR14PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Dryer

16Kg.

MDE35PD

Size

Type

Maytag multi load dryer

Maytag

Washer & Dryer

14Kg.

MLE33PD

Size

Type

maytag multi load stack dryer

Maytag

Washer & Dryer

10Kg.

MLE22PD

Size

Type

combination stack washer / dryer

Maytag

สินค้าเพิ่มเติมที่จำเป็น

ตู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้า

ตู้แลกเหรียญ

ปั๊มน้ำและหม้อต้มน้ำ

© 2020 by the M-Soul Laundromat.

Tel :

097-028-9104

,
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram