รูปแบบการลงทุน  

Primus

DX16ElecP3

Size

16kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS

Primus

DX16ElecP1

Size

16kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS

Primus

DX16LPG

Size

16kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS

Primus

DX24ElecP3

Size

24kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS

Primus

DX24LPG

Size

24kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS

Primus

DX24LPGStainless

Size

24kg.

Type

Dryer

TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

DX2020LPG

Size

20kg.

Type

Dryer

STACK TUMBLE DRYERS

Primus

DX2020LPGStainless

Size

20kg.

Type

Dryer

STACK TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

DX1313LPG

Size

13kg.

Type

Dryer

STACK TUMBLE DRYERS

Primus

DX1313LPGStainless

Size

13kg.

Type

Dryer

STACK TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

PC60

Size

27kg.

Type

Washer

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

PC40

Size

18kg.

Type

Washer

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

PC30

Size

14kg.

Type

Washer

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

PC20

Size

9kg.

Type

Washer

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Maytag

MYR30PD

Size

30Kg.

Type

Washer

Maytag washer multi - load

Maytag

MYR25PD

Size

25Kg.

Type

Washer

Maytag washer multi - load

Maytag

MYR18PD

Size

18Kg.

Type

Washer

Maytag washer multi - load

Maytag

MED28PD

Size

10Kg.

Type

Dryer

Super capacity dryer

Maytag

MHN33PD

Size

10Kg.

Type

Washer

Energy advantage front - load washer

Maytag

MYR14PD

Size

14Kg.

Type

Washer

Maytag washer multi - load

สินค้าเพิ่มเติมที่จำเป็น

ตู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้า

ตู้แลกเหรียญ

ปั๊มน้ำและหม้อต้มน้ำ

Urban View from Window

คุณเหมาะกับการลงทุนแบบ

A

เหมาะสำหรับผู้ประอบการที่มีทำเลร้านประมาณ

36 ตร.ม.

ลงทุนเครื่อง

8

มีอุปกรณ์ประกอบด้วยตู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

ตู้แลกเหรียญอัตโนมัติ ,ปั๊มน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน

สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า

4000

สนใจติดต่อลงทุนได้เลย